Експертна дискусія в Українському кризовому медіа-центрі
Хто і як має контролювати
рішення громад?
Урядовий законопроект щодо нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування* викликав бурхливе обговорення серед експертів та представників громад. Чому так гостро стоїть питання необхідності здійснювати нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування, і хто має його здійснювати? Коли об'єднані громади, ухвалюючи свої рішення, не будуть "ходити по мінному полю"? Ці питання обговорювали експерти під час дискусії в Українському кризовому медіа-центрі.
*Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо здійснення державного нагляду (контролю) за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України»
Учасники дискусії
Ігор Абрам'юк
директор з питань розвитку Асоціації об'єднаних територіальних громад
Юрій Ганущак
, експерт з питань реформування місцевого самоврядування
Ірина Грищенко
заступник голови Білозірської об'єднаної громади Черкаської області
Валентина Карпенко
голова Парафіївської об'єднаної громади Чернігівської області
Олександр Слобожан
виконавчий директор Асоціації міст України
Микола Фурсенко
голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад
Сергій Шаршов
,директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону
Концепція реформи місцевого самоврядування передбачає, що місцеві державні адміністрації мають переформатуватися в органи префектурного типу. Цьому передувала робота і гострі обговорення, дебати і дискусії щодо контролю та нагляду. Спільним рішенням зацікавлених сторін стало надання таких повноважень місцевим державним адміністраціям.
Позиція Мінрегіону
5 причин, чому варто прийняти зміни до законодавства
1
Реалізація Конституції України. Стаття 144 Основного закону говорить зокрема про те, що рішення органів місцевого самоврядування (далі - ОМС) з мотивів їх невідповідності Конституції та законам зупиняються в установленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. Але чіткої процедури наразі не існує.
2
Заповнення законодавчої прогалини, яка виникла внаслідок виключення у 2015 році з переліку функцій Прокуратури функцію щодо здійснення загального нагляду за законністю рішень ОМС.
3
Реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також програмних документів Уряду, Президента та Верховної Ради України, де передбачено зміну статусу місцевих держадміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади та у перспективі, після внесення змін до Конституції України, запровадження інституту префектів.
4
Європейський досвід, який свідчить про те, що зі збільшенням повноважень та ресурсів ОМС, виникає необхідність одночасного посилення контролю з боку держави щодо законності прийнятих ОМС рішень. Досвід країн, які йшли шляхом реформи місцевого самоврядування, свідчить, що такий нагляд убезпечує громади від багатьох помилок в ході децентралізації.
5
Забезпечення територіальної цілісності держави. Маємо негативний досвід прийняття рішень окремими місцевими радами навесні 2014 року, а також деякі сьогоднішні рішення ОМС, які спрямовані на руйнування системи державного управління. В умовах зовнішньої агресії це може призвести до відходу від децентралізації та переходу до федералізації, що нав'язується нам ззовні.
Сергій Шаршов, директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
«Прийняття законопроекту дозволить органам державної влади своєчасно реагувати на рішення органів місцевого самоврядування, які становлять загрозу територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні. Ми маємо гіркий досвід прийнятих рішень органами місцевого самоврядування навесні 2014 року, а також рішень, які на сьогоднішній день спостерігаються органами місцевого самоврядування, що спрямовані на руйнування, по суті, системи державного управління і можуть призвести до відходу від децентралізації та переходу до федералізації держави, що нам нав'язується сусідами зовні»
Місцеве самоврядування хоч і підтримує ідею нагляду, але має свої застереження
«Є конкретні пропозиції органів місцевого самоврядування до законопроекту в редакції станом на 12.07.17 року. Це більше 100 пропозицій від міст – обласних центрів, обласного значення, районного значення, сіл та селищ».

Олександр Слобожан
виконавчий директор Асоціації міст України
1
Запровадити окрему норму, яка б убезпечила громади під час об'єднання від певних конфліктів з районною радою. Це стосується передачі майна села, селища і міста районного значення, які виступають з ініціативою утворення ОТГ, вони по тексту законопроекту контролювались би на предмет відповідності і законності з боку РДА.
2
Знівелювати ризики, що стосуються затвердження будь-яких видатків місцевих бюджетів, рішень про місцеві податки і збори. В ОМС виникає проблема, коли вони затверджують свої положення про місцеві податки і збори, потім вони скасовуються в судовому порядку, хоча вини їхньої немає, тому, що міняється податкове законодавство і вони вимушені це робити, в наслідок чого ламається загальний графік. Пропонується прописати чітке виключення по певній кількості таких рішень.
3
Документи внутрішньо-організаційного характеру ОМС. Пропонується ввести чітке розмежування, чіткі межі цього контролю.
4
Фахова підготовка людей, які будуть здійснювати контроль. Їм потрібна більш серйозна підготовка, це нові функції. На це також потрібні видатки.

Микола Фурсенко
голова Всеукраїнської асоціації
сільських і селищних рад
«Дійсно, не вистачає кадрів, фахових спеціалістів. Коли ставиться питання громадам, воно часто не вирішується через те, що або закон недолугий, його трактує кожен по-своєму, а з іншого боку – не можемо довести юристам, а юристи – нам, у чому саме помилка органів місцевого самоврядування. Деякі керівники районних адміністрацій займають таку позу, що "буде так, як я сказав, робіть те, що вам кажуть". Навіть дублюють наші повноваження не так, як треба громаді, а так, як комусь хочеться зверху. Це приводить до великих конфліктів. Без належної правової допомоги, без належних кваліфікованих людей, які будуть здійснювати цей контроль - нам просто сьогодні не обійтися»
Конфлікт з РДА
Микола Фурсенко
голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад
Контроль контролем, але моя думка і думка більшості сільських голів, що адміністрація своє віджила. Треба дійсно вводити ті органи префектури, де будуть працювати фахівці, які дійсно розуміють суть проведення реформ, які будуть правильно доводити їх до людей, контролювати виконання тих рішень, які є в державному масштабі органами місцевого самоврядування.
Ігор Абрам'юк
директор з питань розвитку Асоціації об'єднаних територіальних громад
Найбільше об'єднаним громадам дошкуляють РДА, тому важливо, що після цього закону, вони дійсно втратять можливість втручатися у діяльність реформованих громад. Звичайно, що система префектів красива. Хоча мені до душі ближче термін "урядник". Але цієї системи немає.
Валентина Карпенко
голова Парафіївської об'єднаної громади Чернігівської області
Держадміністрації віджили своє. Кажуть «давайте їм дамо отакі функції». А насправді треба покласти руку на серце і сказати, що у тих держадміністраціях все ще немає хороших спеціалістів. Якби були хороші фахівці і якби вони чесно виконували свої обов'язки, то не було б стільки порушень і в галузі законодавства, і, зокрема, у геокадастрі, і в інших відділах.
Громади говорять про більшу самостійність та відповідальність перед людьми
Валентина Карпенко
голова Парафіївської об'єднаної громади
Чернігівської області
«Що таке децентралізація? Це, перш за все, надання повноважень, які ми виконуємо, але і надання самостійності у прийнятті рішень. І ми повинні бути підконтрольні своїй громаді. Я б сказала, що на даному етапі тут актуальне не питання контролю, а питання правової допомоги, бо скільки таких моментів було, що нема до кого звернутися, щоб хтось підказав, як прийняти рішення. Тому, думаю, на державному рівні перш за все потрібно поставити оце питання – питання правової допомоги органам місцевого самоврядування. Якщо буде така допомога, буде і менше помилок»
Ірина Грищенко
заступник голови Білозірської об'єднаної громади
Черкаської області
«Якщо говорити про нашу громаду, то у нас добре налагоджений громадський контроль. Якщо децентралізація – це є «все для людей», послуги наближені до людей, то і мешканці повинні нас контролювати. Загалом населення Білозірської ОТГ – 9,5 тисяч, і коли приймається бюджет, це виноситься на громадське обговорення. Навіть учні старших класів у нас задіяні, вони кажуть, що вони хочуть бачити у нашій громаді у центрі, на околиці»
«Об'єднані громади, як ніхто інший, зацікавлені у нагляді, але чітко регламентованому і правильному нагляді, тому що, вони «ходять чи то по мінному полю, чи по лезу», тому, що вони приймають рішення, створюють нові прецеденти, займаються розвитком та йдуть у фактично незвідану правову площину, де на них чатує багато небезпек. І якщо цей контроль буде дружнім і буде допомагати їм уникати помилок на цьому шляху, це було би краще»

Ігорь Абрам'юк
директор з питань розвитку Асоціації об'єднаних територіальних громад
Законопроект передбачає
1
Сьогодні, відповідно до Конституції, орган загальної юрисдикції, місцева державна адміністрація має право контролю і здійснює його як хоче. Немає способів відмінити цей «терор». Але законопроект пропонує таку можливість, він ставить на місце будь-кого із перевіряючих.
2
Законопроект вказує чітко, що загальному нагляду підлягають ті акти, контроль за якими не передбачено спеціалізованими органами, спеціалізованим законодавством. Контроль за процедурами об'єднання, що передбачений законом про добровільне об'єднання - належить ОДА. Тобто, по будь-якому рішенню, по будь-якій процедурі, які вказані у цьому законі, РДА не буде мати ніякої можливості "навіть подзвонити" до голови сільської чи селищної міської ради у випадку затвердження законопроекту.
3
За умови, що громади не порушили закон, вони взагалі не будуть знати, що їх контролюють.
4
Зупинка актів. Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, з моменту реєстрації цього позову є одна доба для того, щоб суд прийняв рішнення щодо забезпечення позову, і далі йдуть чисто судові процедури. Цей адміністративний акт про зупинку триватиме одну добу, не більше.
Юрій Ганущак
експерт з питань реформування місцевого самоврядування
«Всі тут кажуть, що РДА поводять себе нахабно. Ось вам контроль за держадміністраціями. Хіба ви про це не мріяли? Ось те, що змусить їх бути державними мужами. Цей закон мав би бути підтриманий одразу, як тільки він з'явився, всіма містами окремо з листами в його підтримку. Тому що цей закон – саме той закон, який вам потрібен, а не державі потрібен. Тому що цей закон ставить у рамки саме державні органи».
Питання нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування потребує консолідованої позиції, у цьому зійшлися всі учасники дискусії. І прихильники і опоненти вважають, що нагляд потрібний. Аргументи прозвучали. Важливо, щоб ініціатори законопроекту врахували ці аргументи. Найважливіше зберегти децентралізовану країну, для цього необхідно вчасно врегулювати питання контролю, як питання національної безпеки.
Повне відео дискусії в Українському кризовому медіа-центрі
Дискусію модерувала Ірина Малик
Made on
Tilda